20140624_142216-e1586074442667.jpg

תפרי התפשטות לגשרים ורציפי רכבת

תפרי התפשטות מאפשרים תנועות התפשטות והתכווצות של הגשר עקב עומסים של תנועה על הגשר,  שינוי טמפרטורות חורף/קיץ ותזוזות קרקע. תפר ההתפשטות מותאם לתנודות של הגשר ולפרויקט הספציפי , ובמקרה של רעידת אדמה מותאם לתנודות הססמיות הנדרשות.
גומי טכנולוגיות מספקת ומתקינה תפרי התפשטות ונותנת מענה מלא לקבלן המבצע ולמתכנן הפרויקט.

IMG_0974.jpg

RT-DB 40/80/130/160/260

תפרים אטומי מים למפתחים בעלי תזוזות שונות ומיועדים לתנועות אורכיות ורוחביות  של חלקי הגשר.

IMG_0935.jpg

RT- DB 120-250

תפר התפשטות עם יתרון המאפשר גם ניקוז מים מהמסעה באזור תפרי ההתפשטות כצינור מרזב ומיועד למפתחים של 120-250 מ"מ. פח הכיסוי על התפר הינו חלק אינטגרלי של התפר המחובר באמצעות בורג שקוע למבנה התפר ומאפשר איטום מלא נגד מים של יריעת האיטום עד התפר.

20160717_192323.jpg

RT - OPEN RAIL JOINT

תפר פלדה המיועד למפתחים גדולים ותנודות סיסמיות חזקות במיוחד ומתאים למפתחים של 300-600 מ"מ בהתאם לדרישות  המתכנן

RT BLOCK.png

RT- BLOCK (ELASTOBLOCK דוגמאת)

תפר גומי נאופרן בצורת כוורת המתאים לרציפי רכבת

pngwing_edited.png

התפרים מיוצרים בהתאם לדרישות פרק 69 של נתיבי ישראל ורכבת ישראל ובהתאם להנחיות מפרט FU-TL/TP ,RIZ-ING , ו־ ZTV-2008 של רשות הכבישים הפדרלית הגרמנית. התפרים מיועדים לעומסים כבדים ומאופיינים באטם גומי בעל חוזק וגמישות גבוהים, כולל עמידות לקרינת UV חזקה ואוזון בריכוז גבוהה ומותאמים לתנאי מזג האוויר בישראל. תפרי ההתפשטות הכוללים מתכת מגוולונים בגילוון חם 80 מיקרון לפי תקן ישראלי 918 ומאופיינים בעמידות גבוהה לקורוזיה.

קטלוג תפרי התפשטות