RT-DB 40/80/130/160/260

תפרים אטומי מים למפתחים שונים מאפשרים תזוזה אנכית, רוחבית ואורכית של חלקי הגשר.
כל התפרים מסדרה זו בנויים על בסיס זויתן פלדה וחיבור אלמנט הגומי על־ידי תפסניות מאלומיניום. לתפרים אלו יש סינר גומי כחלק מהתפר להתחברות עם יריעת איטום הגשר, לשמירת רצף האיטום.

DB 40

DB 40

DB 80

DB 80

גשר נחל אדוריים

גשר נחל אדוריים

רכבת העמק

רכבת העמק DB 160

רכבת העמק

- DB 160

רכבת העמק

רכבת העמק - DB80

רכבת העמק

רכבת העמק - DB80