RT-DB 120-250

תפרים אטומי מים למפתח בינוני של 120-250 מ"מ, בעל פח כיסוי החלקה שהינו חלק אינטגרלי מהתפר.
מערכת מודולרית גמישה מאוד מאפשרת התאמת מספר תפרים לדרישות המבניות של הגשר. מבנה התפר מוכן מראש וכך מאפשר התקנה קלה בשטח, כמו כן מבוצע SETUP לתפר בשטח במהלך ההרכבה בהתאם למזג האוויר ולטמפרטורות הסביבה.

DB 120

DB 120

מסילת רכבת נתיבות באר שבע

מסילת רכבת נתיבות באר שבע

מסילת רכבת נתיבות באר שבע

מסילת רכבת נתיבות באר שבע

מסילת רכבת נתיבות באר שבע

מסילת רכבת נתיבות באר שבע

מסילת רכבת נתיבות באר שבע

מסילת רכבת נתיבות באר שבע

IMG_0910.jpg

IMG_0910.jpg