RT- UBE 1

תפר התפשטות מודולארי מתאים למפתח של עד 100 מ"מ. בתפר זה הורכבה תוספת של פח פלדה  חיזוק מתחת לפרופיל התפר כחלק מהתבנית האבודה. בתפר זה מרתכים את יתרת התבנית האבודה מפח 2 מ"מ בצד החיצוני של התפר במקום לפרופיל הצורתי מהצד הפנימי כפי שהיה נהוג.
צורה זו של חיבור התפר לפני יציקת השלמה הינה סלחנית יותר בהרכבה ומונעת חדירת בטון למרווח התפר.

כמו כן מבוצע SETUP לתפר בשטח במהלך ההרכבה בהתאם למזג האוויר ולטמפרטורת הסביבה.

התפר מוגן מפני תנועת המכוניות על ידי תמיכות הקצה וצורת ה- V שלו ויוצרת אפקט ניקוז. אטימות התפר חשובה על מנת להגן על ניצבי הגשר. כמו כן התפר עמיד בתנועות רחוביות ואורכיות של הגשר.

מאפיינים מרכזיים של תפר ההתפשטות:

  • אטום לחלוטין למים

  • מוכן לשימוש ובנוי לעומסים כבדים

  • עמיד בפני קורוזיה 

  • מונע רעש

  • אמינות גבוהה במיוחד

  • התאמה אופטימלית לגיאומטריה של מבנה הגשר

שרטוט UBE

שרטוט UBE