RT - R 200/50

תפר גומי גמיש ביותר המיועד למפתח של 50-100 מ"מ ויעודי לחניונים.

התפר מודבק עם דבקים מיוחדים ישירות למגרעת הבטון ומאפשר תנועה אופקית ואנכית בין חלקי החניון מבלי לגרום למדרגה בין חלקי החניון.

מאפיינים מרכזיים של תפר ההתפשטות:

  • התפר מפצה על סטיות גבהים ביציקת חלקי החניון

  • אטום לחלוטין למים

  • מוכן לשימוש ובנוי לעומסים כבדים

  • עמיד בפני קורוזיה כמבנה היברידי

  • מפחית רעשים

  • אמינות גבוהה במיוחד

  • התאמה אופטימלית לגיאומטריה של המבנה

שרטוט R200

שרטוט R200