RT - D80/100

תפרי התפשטות מודולאריים  המתאימים לתנועות של עד 100 מ"מ. התפר בנוי כחלק ממערכת מודולרית גמישה  המאפשרת התאמת מספר התפרים לדרישות המבניות של הגשר. מבנה התפר מוכן מראש וכך מאפשר התקנה קלה בשטח. כמו כן מבוצע SETUP לתפר בשטח במהלך ההרכבה בהתאם למזג האוויר ולטמפרטורת הסביבה.

התפר מוגן מפני תנועת המכוניות על ידי תמיכות הקצה וצורת ה- V של אטם הגומי ויוצרת אפקט ניקוז. אטימות התפר חשובה על מנת להגן על ניצבי הגשר. כמו כן התפר עמיד בתנועות רחוביות ואורכיות של הגשר.

מאפיינים מרכזיים של תפר ההתפשטות:

  • אטום לחלוטין למים

  • מוכן לשימוש ובנוי לעומסים כבדים

  • עמיד בפני קורוזיה 

  • מונע רעש

  • אמינות גבוהה במיוחד

  • התאמה אופטימלית לגיאומטריה של מבנה הגשר

תפר D80

תפר D80

מחלף אתא דרום D80 כביש 22

מחלף אתא דרום D80 כביש 22

כביש 22 מחלף אתא דרום

כביש 22 מחלף אתא דרום