Compression Seal (Acme דוגמת)

תפר עשוי גומי נאופרן בצורת כוורת הנדרש לתזוזות קטנות ומיוצר עפ"י תכנון, כמו כן התפר מתאים לחניונים ורציפי רכבת.

 קיים במידות שונות סטנדרטיות (מ"מ): 

34x31
41x41
44x45
51x51
64x70
76x71
91x91
101x103
120x110
127x133

ניתן לייצר במידות שונות מעבר לסטנדרט עפ"י דרישת המתכנן.

גשר ואדי רושמיה חיפה

גשר ואדי רושמיה חיפה