למסילות רכבת Ballast Mats יריעות   

יריעות ה BM מיועדות להגביל את הכוחות הסטטיים/דינאמיים המופעלים על הגשר ומפחית את הרעש בעת מעבר הרכבת. כמו כן היריעות משפרות את יציבות המסלול ומפחיתות את העומס על הגשר וכן מפחיתות את התחזוקה הנדרשת לגשר. 

היריעות יותקנו על הגשר באמצעות דבק פולימרי מיוחד ע"י צוות מוסמך ומיומן.

היריעות מסופקות בהתאם לדרישת המתכנן והמפרט הנדרש בהתאם לסוג הרכבת/מסילה. 

גומי טכנולוגיות מספקת יריעות באיכות הטובה בעולם של חברת Getzner ומתקינה מורשית ובלעדית בישראל מטעמם.

BM SYLODEN D316.png
SYLOMER D619
גשר חולות

גשר חולות

גשר חולות

גשר חולות

גשר חולות

גשר חולות

BM עם DB-120 מסילת נתיבות- באר שבע

BM עם DB-120 מסילת נתיבות- באר שבע