תפרי התפשטות למרווחים של 8 ס"מ

תפרי התפשטות לריצפה מתחת לחיפוי

תפרים המתאימים למבנים וחניונים למפתחים של 8 ס"מ, ומיועדים לעומסים שונים.

 כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 8 ס"מ  התפר

 יכול לנוע כ  +/- 10-16  מ"מ בסוגי התפרים השונים 

AR106-080
AR106-080
press to zoom
AR106-080
AR106-080
press to zoom
AR109-080
AR109-080
press to zoom
AR109-080
AR109-080
press to zoom
AR109-081
AR109-081
press to zoom
AR109-081
AR109-081
press to zoom
AR302-080
AR302-080
press to zoom
AR302-080
AR302-080
press to zoom
AR309-080
AR309-080
press to zoom
AR309-080
AR309-080
press to zoom
AR713-080
AR713-080
press to zoom
AR713-080
AR713-080
press to zoom

תפרי התפשטות לריצפה מעל חיפוי

תפרים המתאימים למבנים וחניונים למפתחים של 8 ס"מ, ומיועדים לעומסים שונים.

 כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 8 ס"מ  התפר

 יכול לנוע כ  +/- 10-12  מ"מ בסוגי התפרים השונים 

AR153-080
AR153-080
press to zoom
AR153-080
AR153-080
press to zoom
AR173-080
AR173-080
press to zoom
AR173-080
AR173-080
press to zoom
AR183-080
AR183-080
press to zoom
AR183-080
AR183-080
press to zoom
AR763-080
AR763-080
press to zoom
AR763-080
AR763-080
press to zoom

תפרי התפשטות לקירות מתחת לחיפוי

התפרים מתאימים למבנים ומיועדים לסגירה ואיטום המרווח בין חלקי המבנה, תוך שמירה על הפרדה סיסמית.  נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 8 ס"מ  התפר יכול לנוע כ  +/-10-12  מ"מ בהתאם לסוג התפר

 ניתן גם להתקנה על קירות עם חיפוי קרמיקה.

AR202-080
AR202-080
press to zoom
AR202-080
AR202-080
press to zoom
AR210-080
AR210-080
press to zoom
AR210-080
AR210-080
press to zoom
AR212-080
AR212-080
press to zoom
AR212-080
AR212-080
press to zoom
AR215-080
AR215-080
press to zoom
AR215-080
AR215-080
press to zoom

תפרי התפשטות לקירות מעל החיפוי

התפרים מתאימים למבנים ומיועדים לסגירה ואיטום המרווח בין חלקי המבנה, תוך שמירה על הפרדה סיסמית.  נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 8 ס"מ  התפר יכול לנוע כ  +/- 10-12  מ"מ בהתאם לסוג התפר. ניתן גם להתקנה על קירות עם חיפוי קרמיקה.

AR259-080
press to zoom
AR259-080
press to zoom
AR262-080
press to zoom
AR262-080
press to zoom
1/1