תפרי התפשטות למרווחים של 5 ס"מ

תפרי התפשטות לריצפה מתחת לחיפוי

התפרים מתאימים למבנים וחניונים ונדרש להתאים את התפר לעומס הנדרש.

 כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 5 ס"מ  התפר

יכול לנוע כ  +/- 5-25  מ"מ, בהתאם לסוג התפר

AR105-050
AR105-050
press to zoom
AR105-050
AR105-050
press to zoom
AR107-050
AR107-050
press to zoom
AR107-050
AR107-050
press to zoom
AR107-053
AR107-053
press to zoom
AR107-053
AR107-053
press to zoom
AR107-054
AR107-054
press to zoom
AR107-054
AR107-054
press to zoom
AR109- 050
AR109- 050
press to zoom
AR109- 050
AR109- 050
press to zoom
AR301-050
AR301-050
press to zoom
AR301-050
AR301-050
press to zoom
AR308-050
AR308-050
press to zoom
AR308-050
AR308-050
press to zoom
AR500-51
AR500-51
press to zoom
AR500-51
AR500-51
press to zoom
AR820-050
AR820-050
press to zoom
AR820-050
AR820-050
press to zoom
AR841
AR841
press to zoom
AR841
AR841
press to zoom
AR901-050
AR901-050
press to zoom
AR901-050
AR901-050
press to zoom
AR902
AR902
press to zoom
AR902
AR902
press to zoom

תפרי התפשטות לריצפה מעל חיפוי

התפרים מתאימים למבנים וחניונים ונדרש להתאים את התפר לעומס הנדרש.

 כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות, כאשר במפתח של כ 5 ס"מ  התפר

יכול לנוע כ  +/- 5-25 מ"מ, בהתאם לסוג התפר

AR753-050
AR753-050
press to zoom
AR753-050
AR753-050
press to zoom
AR151-050
AR151-050
press to zoom
AR151-050
AR151-050
press to zoom
AR151-051
AR151-051
press to zoom
AR151-051
AR151-051
press to zoom
AR153-050
AR153-050
press to zoom
AR153-050
AR153-050
press to zoom
AR154-050
AR154-050
press to zoom
AR154-050
AR154-050
press to zoom
AR172-050
AR172-050
press to zoom
AR172-050
AR172-050
press to zoom
AR192-050
AR192-050
press to zoom
AR192-050
AR192-050
press to zoom
AR193-050
AR193-050
press to zoom
AR193-050
AR193-050
press to zoom
AR194
AR194
press to zoom
AR194
AR194
press to zoom

תפרי התפשטות לקירות מתחת לחיפוי

התפרים מתאימים למבנים ומיועדים לסגירה ואיטום המרווח בין חלקי המבנה, תוך שמירה על הפרדה סיסמית.  נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 5 ס"מ  התפר יכול לנוע כ  +/- 20-25  מ"מ בהתאם לסוג התפר.  ניתן גם להתקנה על קירות עם חיפוי קרמיקה.

AR202-050
AR202-050
press to zoom
AR202-050
AR202-050
press to zoom
AR202-051
AR202-051
press to zoom
AR202-051
AR202-051
press to zoom
AR203-050
AR203-050
press to zoom
AR203-050
AR203-050
press to zoom
AR209-050
AR209-050
press to zoom
AR209-050
AR209-050
press to zoom
AR212-050
AR212-050
press to zoom
AR212-050
AR212-050
press to zoom
AR221-050
AR221-050
press to zoom
AR221-050
AR221-050
press to zoom
AR285-050
AR285-050
press to zoom
AR285-050
AR285-050
press to zoom
AR287-050
AR287-050
press to zoom
AR287-050
AR287-050
press to zoom

תפרי התפשטות לקירות מעל החיפוי

התפרים מתאימים למבנים ומיועדים לסגירה ואיטום המרווח בין חלקי המבנה, תוך שמירה על הפרדה סיסמית.  נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות , כאשר במפתח של כ 5 ס"מ  התפר יכול לנוע כ  +/- 20-25  מ"מ בהתאם לסוג התפר. ניתן גם להתקנה על קירות עם חיפוי קרמיקה.

AR252-050
AR252-050
press to zoom
AR252-050
AR252-050
press to zoom
AR252-051
AR252-051
press to zoom
AR252-051
AR252-051
press to zoom
AR254-050
AR254-050
press to zoom
AR254-050
AR254-050
press to zoom
AR255-050
AR255-050
press to zoom
AR255-050
AR255-050
press to zoom
AR259-050
AR259-050
press to zoom
AR259-050
AR259-050
press to zoom
AR261-050
AR261-050
press to zoom
AR261-050
AR261-050
press to zoom
AR262-050
AR262-050
press to zoom
AR262-050
AR262-050
press to zoom
AR262-051
AR262-051
press to zoom
AR262-051
AR262-051
press to zoom
AR281
AR281
press to zoom
AR281
AR281
press to zoom
AR291
AR291
press to zoom
AR291
AR291
press to zoom
AR281-50
AR281-50
press to zoom
AR281-50
AR281-50
press to zoom