תפרי התפשטות למרווחים של 3 ס"מ

תפרי התפשטות לריצפה מתחת לחיפוי

התפרים מתאימים למבנים וחניונים ונדרש להתאים את התפר לעומס הנדרש.

 כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 3 ס"מ  התפר

יכול לנוע כ  +/- 5-10  מ"מ

AR100-030
AR100-030
press to zoom
AR100
AR100
press to zoom
AR101-030
AR101-030
press to zoom
AR101
AR101
press to zoom
AR103-030
AR103-030
press to zoom
AR103
AR103
press to zoom
AR120-030
AR120-030
press to zoom
AR120
AR120
press to zoom
AR300
AR300
press to zoom
AR300
AR300
press to zoom

תפרי התפשטות לריצפה מעל חיפוי

התפרים מתאימים למבנים וחניונים ונדרש להתאים את התפר לעומס הנדרש.

 כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות , כאשר במפתח של כ 3 ס"מ  התפר

יכול לנוע כ  +/- 5-10 מ"מ

AR150-030
AR150-030
press to zoom
AR150
AR150
press to zoom
AR152-030
AR152-030
press to zoom
AR152
AR152
press to zoom
AR171-035
AR171-035
press to zoom
AR171
AR171
press to zoom

תפרי התפשטות לקירות מתחת לחיפוי

התפרים מתאימים למבנים ומיועדים לסגירה ואיטום המרווח בין חלקי המבנה, תוך שמירה על הפרדה סיסמית.  נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 3 ס"מ  התפר יכול לנוע כ  +/- 5-10  מ"מ.

 ניתן גם להתקנה על קירות עם חיפוי קרמיקה.

AR200-31
AR200-31
press to zoom
AR200
AR200
press to zoom
AR220-31
AR220-31
press to zoom
AR220
AR220
press to zoom
AR220-31
AR220-31
press to zoom
AR208-030
AR208-030
press to zoom
AR208-030
AR208-030
press to zoom
AR221-030
AR221-030
press to zoom
AR221-030
AR221-030
press to zoom

תפרי התפשטות לקירות מעל החיפוי

התפרים מתאימים למבנים ומיועדים לסגירה ואיטום המרווח בין חלקי המבנה, תוך שמירה על הפרדה סיסמית.  נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות , כאשר במפתח של כ 3 ס"מ  התפר יכול לנוע כ  +/- 5-10  מ"מ.

 ניתן גם להתקנה על קירות עם חיפוי קרמיקה.

AR258-030
AR258-030
press to zoom
258-030
258-030
press to zoom
AR255-030
AR255-030
press to zoom
255-030
255-030
press to zoom
AR253-030
AR253-030
press to zoom
253-030
253-030
press to zoom
AR251-030
AR251-030
press to zoom
251-030
251-030
press to zoom
AR262-030
AR262-030
press to zoom
260-030
260-030
press to zoom
AR260-030
AR260-030
press to zoom
262-030
262-030
press to zoom