תפרי התפשטות למרווחים של 20 ס"מ

תפרי התפשטות לריצפה מעל חיפוי

תפרים המתאימים למבנים וחניונים למפתחים של 20ס"מ, ומיועדים לעומסים שונים. כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות, כאשר במפתח של כ 20 ס"מ  התפר יכול לנוע כ  +/- 35-40  מ"מ בסוגי התפרים השונים

AR174-200
AR174-200
press to zoom
AR174-200
AR174-200
press to zoom
AR883-200
AR883-200
press to zoom
AR883-200
AR883-200
press to zoom

תפרי התפשטות לריצפה מתחת לחיפוי

תפרים המתאימים למבנים וחניונים למפתחים של 20 ס"מ, ומיועדים לעומסים שונים.

 כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 20 ס"מ  התפר

 יכול לנוע כ  +/- 10-100  מ"מ בסוגי התפרים השונים 

AR303-200
AR303-200
press to zoom
AR303-200
AR303-200
press to zoom
AR802-200
AR802-200
press to zoom
AR802-200
AR802-200
press to zoom
AR803-200
AR803-200
press to zoom
AR804-200
AR804-200
press to zoom
AR804-200
AR804-200
press to zoom
AR806-200
AR806-200
press to zoom
AR806-200
AR806-200
press to zoom
AR813-200
AR813-200
press to zoom
AR813-200
AR813-200
press to zoom
AR823-200
AR823-200
press to zoom
AR823-200
AR823-200
press to zoom
AR835-200
AR835-200
press to zoom
AR835-200
AR835-200
press to zoom
AR851-200
AR851-200
press to zoom
AR851-200
AR851-200
press to zoom
AR901-200
AR901-200
press to zoom
AR901-200
AR901-200
press to zoom
AR931-200
AR931-200
press to zoom
AR931-200
AR931-200
press to zoom
AR932-200
AR932-200
press to zoom
AR932-200
AR932-200
press to zoom

תפרי התפשטות לקירות מתחת לחיפוי

התפרים מתאימים למבנים ומיועדים לסגירה ואיטום המרווח בין חלקי המבנה, תוך שמירה על הפרדה סיסמית.  נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 20 ס"מ  התפר יכול לנוע כ  +/-75-100  מ"מ בהתאם לסוג התפר. ניתן גם להתקנה על קירות עם חיפוי קרמיקה.

AR202-152.jpg
AR202-152.jpg
press to zoom
211-150127377119091.jpg
211-150127377119091.jpg
press to zoom
ar212-15010291561946296.jpg
ar212-15010291561946296.jpg
press to zoom
212-15017705351687675.jpg
212-15017705351687675.jpg
press to zoom
232-serisi18453031762443.jpg
232-serisi18453031762443.jpg
press to zoom
232-150110339102053.jpg
232-150110339102053.jpg
press to zoom
233-serisi13588371275978.jpg
233-serisi13588371275978.jpg
press to zoom
233-15010143551931495.jpg
233-15010143551931495.jpg
press to zoom
234-serisi12141381131279.jpg
234-serisi12141381131279.jpg
press to zoom
234-15015576141474754.jpg
234-15015576141474754.jpg
press to zoom
236-serisi12356071152748.jpg
236-serisi12356071152748.jpg
press to zoom
236-150143591135305.jpg
236-150143591135305.jpg
press to zoom
243-serisi13705261287666.jpg
243-serisi13705261287666.jpg
press to zoom
243-15017715421688682.jpg
243-15017715421688682.jpg
press to zoom
AR801-150.jpg
AR801-150.jpg
press to zoom
AR-801-150.jpg
AR-801-150.jpg
press to zoom
285-15019639251881065.jpg
285-15019639251881065.jpg
press to zoom
285-15019776271894767.jpg
285-15019776271894767.jpg
press to zoom

תפרי התפשטות לקירות מעל החיפוי

התפרים מתאימים למבנים ומיועדים לסגירה ואיטום המרווח בין חלקי המבנה, תוך שמירה על הפרדה סיסמית.  נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות , כאשר במפתח של כ 20 ס"מ  התפר יכול לנוע כ  +/- 35-200  מ"מ בהתאם לסוג התפר. ניתן גם להתקנה על קירות עם חיפוי קרמיקה.

AR259-200
AR259-200
press to zoom
AR259-200
AR259-200
press to zoom
AR270-200
AR270-200
press to zoom
AR270-200
AR270-200
press to zoom
AR281-200
AR281-200
press to zoom
AR281-200
AR281-200
press to zoom
AR286-200
AR286-200
press to zoom
AR286-200
AR286-200
press to zoom
AR291-200
AR291-200
press to zoom
AR291-200
AR291-200
press to zoom
AR293-200
AR293-200
press to zoom
AR293-200
AR293-200
press to zoom
AR295-200
AR295-200
press to zoom
AR295-200
AR295-200
press to zoom