תפרי התפשטות למרווחים של 15 ס"מ

תפרי התפשטות לריצפה מתחת לחיפוי

תפרים המתאימים למבנים וחניונים למפתחים של 15 ס"מ, ומיועדים לעומסים שונים.

 כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 15 ס"מ  התפר

 יכול לנוע כ  +/- 25-75  מ"מ בסוגי התפרים השונים 

AR303
AR303
press to zoom
AR303
AR303
press to zoom
AR309-150
AR309-150
press to zoom
AR309-150
AR309-150
press to zoom
AR311
AR311
press to zoom
AR801-150
AR801-150
press to zoom
AR-801-150
AR-801-150
press to zoom
AR803
AR803
press to zoom
AR803
AR803
press to zoom
AR804
AR804
press to zoom
AR804
AR804
press to zoom
AR806
AR806
press to zoom
AR806
AR806
press to zoom
AR813
AR813
press to zoom
AR813
AR813
press to zoom
AR823
AR823
press to zoom
AR823
AR823
press to zoom
AR823-151
AR823-151
press to zoom
AR823-151
AR823-151
press to zoom
AR835
AR835
press to zoom
AR835
AR835
press to zoom
AR841
AR841
press to zoom
AR841
AR841
press to zoom
AR901
AR901
press to zoom
AR901
AR901
press to zoom
AR851
AR851
press to zoom
AR851
AR851
press to zoom
AR932
AR932
press to zoom
AR932
AR932
press to zoom
AR931
AR931
press to zoom
AR931
AR931
press to zoom
AR902
AR902
press to zoom
AR902
AR902
press to zoom
AR902
AR902
press to zoom
AR902
AR902
press to zoom

תפרי התפשטות לריצפה מעל חיפוי

תפרים המתאימים למבנים וחניונים למפתחים של 10ס"מ, ומיועדים לעומסים שונים. כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות, כאשר במפתח של כ 15 ס"מ  התפר יכול לנוע כ  +/- 25  מ"מ בסוגי התפרים השונים

AR174
AR174
press to zoom
AR174
AR174
press to zoom
AR184-150
AR184-150
press to zoom
AR184-150
AR184-150
press to zoom
AR191-150
AR191-150
press to zoom
AR191-150
AR191-150
press to zoom
AR883-150
AR883-150
press to zoom
AR883-150
AR883-150
press to zoom

תפרי התפשטות לקירות מתחת לחיפוי

התפרים מתאימים למבנים ומיועדים לסגירה ואיטום המרווח בין חלקי המבנה, תוך שמירה על הפרדה סיסמית.  נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 15 ס"מ  התפר יכול לנוע כ  +/-25-75  מ"מ בהתאם לסוג התפר. ניתן גם להתקנה על קירות עם חיפוי קרמיקה.

AR202-152.jpg
AR202-152.jpg
press to zoom
211-150127377119091.jpg
211-150127377119091.jpg
press to zoom
ar212-15010291561946296.jpg
ar212-15010291561946296.jpg
press to zoom
212-15017705351687675.jpg
212-15017705351687675.jpg
press to zoom
232-serisi18453031762443.jpg
232-serisi18453031762443.jpg
press to zoom
232-150110339102053.jpg
232-150110339102053.jpg
press to zoom
233-serisi13588371275978.jpg
233-serisi13588371275978.jpg
press to zoom
233-15010143551931495.jpg
233-15010143551931495.jpg
press to zoom
234-serisi12141381131279.jpg
234-serisi12141381131279.jpg
press to zoom
234-15015576141474754.jpg
234-15015576141474754.jpg
press to zoom
236-serisi12356071152748.jpg
236-serisi12356071152748.jpg
press to zoom
236-150143591135305.jpg
236-150143591135305.jpg
press to zoom
243-serisi13705261287666.jpg
243-serisi13705261287666.jpg
press to zoom
243-15017715421688682.jpg
243-15017715421688682.jpg
press to zoom
AR801-150.jpg
AR801-150.jpg
press to zoom
AR-801-150.jpg
AR-801-150.jpg
press to zoom
285-15019639251881065.jpg
285-15019639251881065.jpg
press to zoom
285-15019776271894767.jpg
285-15019776271894767.jpg
press to zoom

תפרי התפשטות לקירות מעל החיפוי

התפרים מתאימים למבנים ומיועדים לסגירה ואיטום המרווח בין חלקי המבנה, תוך שמירה על הפרדה סיסמית.  נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות , כאשר במפתח של כ 15ס"מ  התפר יכול לנוע כ  +/- 25-150  מ"מ בהתאם לסוג התפר. ניתן גם להתקנה על קירות עם חיפוי קרמיקה.

AR259-150
AR259-150
press to zoom
AR259-150
AR259-150
press to zoom
AR262-152
AR262-152
press to zoom
AR262-152
AR262-152
press to zoom
AR281-150
AR281-150
press to zoom
AR281-150
AR281-150
press to zoom
AR286-150
AR286-150
press to zoom
AR286-150
AR286-150
press to zoom
AR291-150
AR291-150
press to zoom
AR291-150
AR291-150
press to zoom
AR291-150 K
AR291-150 K
press to zoom
AR291-150 K
AR291-150 K
press to zoom
AR293-150
AR293-150
press to zoom
AR293-150
AR293-150
press to zoom
AR295-150
AR295-150
press to zoom
AR295-150
AR295-150
press to zoom