תפרים מיוחדים לחניונים

תפרי התפשטות למפתח 5 ס"מ

תפרים יעודיים לחניונים עם מפתח של 5 ס"מ, ומיועדים לעומסים שונים.

 כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 5 ס"מ  התפר

 יכול לנוע כ  +/- 20-50  מ"מ בסוגי התפרים השונים.

AR910-050
AR910-050
press to zoom
AR910-050
AR910-050
press to zoom
AR911-050
AR911-050
press to zoom
AR911-050
AR911-050
press to zoom
AR911-051
AR911-051
press to zoom
AR911-051
AR911-051
press to zoom
AR921-051
AR921-051
press to zoom
AR921-051
AR921-051
press to zoom
AR921-050
AR921-050
press to zoom
AR921-050
AR921-050
press to zoom
AR951-050
AR951-050
press to zoom
AR951-050
AR951-050
press to zoom

תפרי התפשטות למפתח 10 ס"מ

תפרים יעודיים לחניונים עם מפתח של 10 ס"מ, ומיועדים לעומסים שונים.

 כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 10 ס"מ  התפר

 יכול לנוע כ  +/- 20-50  מ"מ בסוגי התפרים השונים.

AR910-100
AR910-100
press to zoom
AR910-100
AR910-100
press to zoom
AR911-100
AR911-100
press to zoom
AR911-100
AR911-100
press to zoom
AR921-100
AR921-100
press to zoom
AR921-100
AR921-100
press to zoom
AR921-101
AR921-101
press to zoom
AR921-101
AR921-101
press to zoom
AR951-100
AR951-100
press to zoom
AR951-100
AR951-100
press to zoom

תפרי התפשטות למפתח 15 ס"מ

תפרים יעודיים לחניונים עם מפתח של 15 ס"מ, ומיועדים לעומסים שונים.

 כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של כ 15 ס"מ  התפר

 יכול לנוע כ  +/- 20-150  מ"מ בסוגי התפרים השונים.

AR911-150
AR911-150
press to zoom
AR911-150
AR911-150
press to zoom
AR921-150
AR921-150
press to zoom
AR921-150
AR921-150
press to zoom
AR951-150
AR951-150
press to zoom
AR951-150
AR951-150
press to zoom

תפרי התפשטות למפתח מעל 20 ס"מ

תפרים יעודיים לחניונים עם מפתח של 20 ס"מ, ומיועדים לעומסים שונים.

 כמו כן נדרש להתאים את התפר לתנודות הנדרשות ולעומק המגרעת, כאשר במפתח של  מעל  20 ס"מ התפר יכול לנוע

כ  +/- 28-250  מ"מ בסוגי התפרים השונים.

AR911-200
AR911-200
press to zoom
AR911-200
AR911-200
press to zoom
AR911-250
AR911-250
press to zoom
AR911-300
AR911-300
press to zoom
AR921-200
AR921-200
press to zoom
AR921-200
AR921-200
press to zoom
AR921-250
AR921-250
press to zoom
AR921-300
AR921-300
press to zoom
AR951-200
AR951-200
press to zoom
AR951-180
AR951-180
press to zoom
AR951-250
AR951-250
press to zoom
AR951-300
AR951-300
press to zoom