20190507_113250.jpg

מוצרי גומי מיוחדים

גומי טכנולוגיות מספקת מוצרי גומי יחודיים למגוון תחומיים, כגון: קולטי נתזים למטווחים, גליל גומי ואריחים לגשרי הולכי רגל.

גומי טכנולוגיות מספקת מוצרים באיכות גבוהה ומתאימה את המוצר לדרישות הלקוח לפי הנדרש.

20190507_115509.jpg

קולטי נתזים

קולטי נתזים מיוחדים למטווחים העשויים סיבי גומי מיוחד אשר  מיועד לספוג את נתזי הירי, ועומדים בתקני משרד הביטחון

גלילי גומי

קולטי נתזים מיוחדים למטווחים העשויים סיבי גומי מיוחד אשר מיועד לספוג את נתזי הירי

גשר עזריאלי.png

אריחי גומי לגשרי הולכי רגל

אריחי גומי לגשרי הולכי רגל המיועדים להפחית את הרעש, ולשמור על הגשר מפני קורוזיה