Building a Bridge

מוצרים לתשתיות 

גומי טכנולוגיות מספקת מגוון פתרונות לתחומי התשתיות באיכות ומקצועיות ונותנת מענה מלא לאספקה  והתקנה של מוצרי גומי בתחום התשתיות

IMG_0991_edited.jpg

תפרי התפשטות לגשרי רכב

P1010001.JPG

תפרי התפשטות לגשרים ורציפי רכבת 

,תפרים מנהרות 011.jpg

סמכים לגשרי רכב ורכבת

Reinforced-Soil-Retaining-Wall.jpg

 תבניות ליציקות בטון לקירות תמך

יריעות מורכבות בגשר ביו בריכות  רכבת העמק ליד  תל יוסף_edited.jpg

מוצרים מיוחדים לתשתיות

פרויקטים שבוצעו על ידי גומי טכנולוגיות 

גשר רכבת אורי צבי גרינברג סמכים RW תפרים TW 160 אלגה

תפר 40-DB בגשר 6( לטרון( קו מהיר לירושלים.

גשר מעל נחל ב"ש – 50/ MG

גשר לכיש כביש 4 D 80 תוצרת גומי טכנולוגיות

מחלף מעגן מיכאל מעל מסילת הרכבת וכביש 4 80F-D .תוצרת גומי טכנולוגיות.

גשר נווה ים D80F .מעל מסילת הרכבת תוצרת גומי טכנולוגיות.

גשר כפר נטר D80 מעל מסילת הרכבת תוצרת גומי טכנולוגיות.

גשר מצליח D80 מעל מסילת הרכבת תוצרת גומי טכנולוגיות.

גשר נחל אוג D80 תוצרת גומי טכנולוגיות

גשר השומרוני הטוב D80 תוצרת גומי טכנולוגיות

גשר מודיעין D80 תוצרת גומי טכנולוגיות.

גשר הפקק תפר WJ500 תוצרת גומי טכנולוגיות.

הרכבת גשרי הפלזה מנהרות הכרמל תפרים FIP מסוג 250 GPE +330.

גשרי מנהרות הכרמל D80 תוצרת גומי טכנולוגיות

גשר כזיב סמכים RW ותפרים מסוג 80-TX של חברת אלגה

הפרדה מפלסית כביש 411 חולדה 80-D תוצרת גומי טכנולוגיות

אספלט פלג גשר כביש 40 מעל רכבת נתיבות באר שבע

אספלט פלג גשר גאיה

שיקום גשר גאזל חיפה והחלפת התפרים מודולרים 250T RW

שיקום גשר הנפח חיפה והחלפת תפרים פגועים 160-D מאורר

שיקום תפרי התפשטות 160-D/80-D של חברת מאורר, 16 גשרים כביש 6

שיקום גשר גרנד קניון חיפה ותפרי התפשטות מאורר 80-D

שיקום גשר הרכבת נעמן תפרי התפשטות מאורר 80-DB

שיקום גשר שער הגיא כביש 1 שדרוג ,שיפוץ ובניה מחדש של תפרי התפשטות על

בסיס התפר הישן

שיקום גשר נחל הבשור והחלפת תפרי התפשטות

שיקום גשר נחל גרר והחלפת תפרי התפשטות

שיקום תפרי התפשטות מאורר 80-D מחלף אשדוד

יצור והרכבה כ280 מטר תפרים 80-D למוסך הרכבת באר שבע

שיקום הריסה ובניה מחדש של גשר מעל הרכבת כביש 4 עבור מעץ

אספקה והתקנת תפרי התפשטות מודולריים מחלף אלנבי חיפה

יצור והרכבה תפרים מסוג DB120 גשרי הרכבת בקו רכבת המערבי

מקטע נתיבות באר שבע )כ980 מטר ( כולל יצור והרכבה תפרים מסוג -D

80 לחמישה גשרים חקלאים מעל מסילת הרכבת נתיבות באר שבעיצור והרכבה תפרי התפשטות מסוג 200-DB גשר הרכבת מעל כביש 60 רכבת העמק מתחת ל5 מסילות הרכבת תחנת חדרה עבור רכבת ישראל

מחלף בת שלמה – תפרים אקמה תוצרת מ.ג.ח.

גשר עטרות + גשר ביר נבאלה דרך בגין – חציבה, שיפוץ והחלפה חלקית של התפרים מסוג D80 כולל ייצור חדשים ע"י מ.ג.ח.

גשר יסוד המעלה – תפרים 80-D תוצרת מ.ג.ח.

גשר המכבייה – סמכים תוצרת מ.ג.ח.

גשר רוטשילד מעל נתיבי איילון, החלפת תפרים ישנים ב- 80 GPE.

גשר רב מכר מעל נתיבי איילון, החלפת תפר אלגה בתפר 80 GPE FIP.

RAN FIP 50 – ספרד מגורשי גשר

RAN FIP 50 – חיפה אגד גשר

גשר נח מוזס תל אביב – 50 FIP RAN.

מעלות מחלפון - RAN FIP 50 – FIP סמכים

החלפת גשר לגרדיה – סמכים ותפרים 80-D מ.ג.ח- FIP.

גשר חיון תפרים F80D תוצרת גומי טכנולוגיות.

החלפת תפרים גשר נחל צין כביש 90 – 80-D תוצרת מ.ג.ח.

מחלף אין תות חוצה ישראל – D80 תוצרת מ.ג.ח.

מחלף גרנד קניון מנהרות הכרמל – D80 תוצרת מ.ג.ח.

מחלף עד הלום אשדוד 80-D תוצרת מ.ג.ח + 250 GPE.

מחלף גנות החלפת תפרים 200 T עבור אלגה.

כביש 6 גשר מחלף רמלה החלפת מקטע של תפר 80D של מאורר שהתפרק

ב80D של גומי טכנולוגיות

גשר פארן החלפת והתקנת תפרים T100 עבור אלגה.

RANP FIP 400 התקנת פולג גשר 

.MG 50 GPE 120 – 6 בכביש ופרגולה תמנע גשר 

גשר המכבייה החדש – סמכים.

.18 ,19 ,20 קטע 6 בכביש מאורר D 400 , D 160 הרכבות 

הרכבות 160 D מאורר , כביש 431 נתיבי היובל.

ייצור והרכבת תפרי התפשטות 80 -40 DB ( 520 מטר סך הכל ( לכל גשרי רכבת ישראל בקו נען באר שבע)כ29 גשרים(.וסמכים RW

גשר רכבת מעל דרך חברון סמכים RW תפרים TW 160 אלגה

גשר רכבת אורי צבי גרינברג סמכים RW תפרים TW 160 אלגה

יצור תפרי התפשטות 80D גשר כפר יונה

יצור 80D גשר בראל כניסה לבסיס חצור ליד צומת כנות

יצור תפר התפשטות 80D לרמפת כניסת משאיות לחניון הנהלת הרכבת לוד

יצור והרכבה תפר התפשטות מיוחד 40DB בתוך מנהרת מובל המים נחל חדרה

יצור והרכבה 80-D גשר שבזי ראש העין

גשר נתב"ג 2000 דו קומתי – תפרים תוצרת מ.ג.ח אלסטובלוק 80 סמכים כולל סמכי

החלקה

חניוני נתב"ג 2000 טרמינל 3 – תפרי התפשטות

גשר כניסה לנתב"ג – תפרים 80-D תוצרת מ.ג.ח.

מחלף אשדוד – תפרים 200 GPE תוצרת FIP.

מחלף פילון – תפרים 160-GPE תוצרת FIP.

גשר סעדיה – תפרים 160-GPE תוצרת FIP.

גשר פז חיפה – תפרים 80-D תוצרת מ.ג.ח.

גשר נחל שורק – תפרים 80-D תוצרת מ.ג.ח.

גשר נחל קטיע – תפרים 80-D תוצרת מ.ג.ח.

גשר ברקן – תפרים 80-D תוצרת מ.ג.ח.

גשר פסגת זאב – תפרים 200 GPE + GPE120 תוצרת FIP.

גשר גולדה + יגאל ידין – תפרים 160 GPE תוצרת FIP.

מחלף מסובים – תפרים אקמה תוצרת מ.ג.ח.

גשר איילון – תפרים 80 GPE תוצרת FIP.

גשר קישון – תפרים 80 GPE תוצרת FIP.

גשר חיון סמכים ססמים + תפרים D80F

גשר מכבית – תפרים 80 GPE תוצרת FIP.

גשר מכינה – תפרים 80-D תוצרת מ.ג.ח.

גשר ב"ש – תפרים אקמה תוצרת מ.ג.ח.

2 גשרים ירקון כביש 6 – תפרים אקמה תוצרת מ.ג.ח.

כביש 7 גשר 187 – תפרים 80-D תוצרת מ.ג.ח.

כביש 7 גשר נחל תמנע – תפרים אקמה תוצרת מ.ג.ח.

מחלף אלנבי – תפרים 80 GPE תוצרת FIP.

כביש 531 ,גשר תל חי, סוקולוב, אסירי ציון – תפרים 80-D תוצרת מ.ג.ח.

גשר רמת גן מעל הירקון – תפרים 80-D תוצרת מ.ג.ח.

גשר המרכבה מחלף חולון מעל כביש 4 – תפרים 80-D תוצרת מ.ג.ח.

גשרים חקלאים מעל הרכבת – תפרים 80 GPE תוצרת FIP.

גשר מודיעין מעל ואדי ענבה – תפרים 80-D תוצרת מ.ג.ח משככי רעידת אדמה.

שיקום תפרי התפשטות D80 מאורר מחלף אתא דרום עוקף קריות

שיקום תפרי התפשטות F D80 של מאורר גשר קרית ביאליק כביש 22 עוקף קריות

שיקום תפרי התפשטות גשרים F80D מאורר גשרים 27B/ 30B כביש 22 עוקף

קריות

יצור והרכבה תפרי התפשטות UBE1-D100 מודיעין

יצור והרכבה תפרי התפשטות UBE1-D100 גשר חיבור יבנה עם כביש 4