Commercial Building Exterior

מוצרים לבנין והנדסה אזרחית 

גומי טכנולוגיות מספקת מגוון פתרונות להנדסה אזרחית ובנין באיכות ומקצועיות, ונותנת מענה מלא לאספקה  והתקנה של מוצרי גומי לענף הבניה

תפרי התפשטות למבנים וחניונים.png

תפרי התפשטות סיסמיים למבנים וחניונים

סמכים להנדסה אזרחית ובנין 

חסם אש בתפר התפשטות .png

חסמי אש למבנים

עצר מים.png

עצרי מים למבנים וחניונים

Reinforced-Soil-Retaining-Wall.jpg

 תבניות ליציקות בטון לקירות תמך