טל – 052-3777702, 077-4258738
פקס – 04-8494302

gumi2000@013net.net www.gumitech.co.il

מדיניות האיכות
תיק מוצר - תפר התפשטות DB40

 חברת גומי טכנולוגיות מייצרת ומתקינה תפר התפשטות מתוצרתה RRT-DB-40. תיק המוצר של תפר התפשטות זה כוללאת כל המסמכים, האישורים והאסמכתאות הנדרשות על-ידי הגופים המוסמכים המאשרים.