טל' : 04-9838560 פקס: 04-9838561
gumi2000@013net.net www.gumitech.co.il
תיק מוצר - תפר התפשטות DB40

 חברת גומי טכנולוגיות מייצרת ומתקינה תפר התפשטות מתוצרתה RRT-DB-40. תיק המוצר של תפר התפשטות זה כוללאת כל המסמכים, האישורים והאסמכתאות הנדרשות על-ידי הגופים המוסמכים המאשרים.