טל – 052-3777702, 077-4258738
פקס – 04-8494302

gumi2000@013net.net www.gumitech.co.il

מדיניות האיכות
מסמכים ואישורים(נסיון)

אישור SHUZHO HAIDE

אישור מכון התקנים - אטים מוצרי גומי טכניים

אישור מכון התקנים - סקופ מתכות

אישור מכון התקנים - וירטהיים

אישור GETZNER

אישור AGOM INTERNATIONAL SRL

אישור ALGA

אישור מכון התקנים - צינורות המזרח התיכון

אישור מכון התקנים - ת.ג.ל. - אס. פי. תעשיות

אישור מכון התקנים - חד אסף מתכות בע"מ

אישור מכון התקנים - עגם חיתוך להבה בע"מ

אישור מכון התקנים - שושני את ויינשטיין

אישור מכון התקנים - עגם מפעלי מתכת

אישור מכון התקנים - סהל אלובין

אישור RW