טל – 052-3777702, 077-4258738
פקס – 04-8494302

gumi2000@013net.net www.gumitech.co.il

מדיניות האיכות
פרוייקטים של "גומי טכנולוגיות" בצפון
 • גשר סעדיה - תפרים 160-GPE תוצרת FIP.
 • גשר פז - תפרים 80-D תוצרת גומי טכנולוגיות
 • גשר קישון - תפרים 80 GPE תוצרת FIP.
 • גשרים חקלאים מעל הרכבת - תפרים 80 GPE תוצרת FIP.
 • מחלף בת שלמה - תפרים אקמה תוצרת גומי טכנולוגיות
 • גשר יסוד המעלה - תפרים 80-D תוצרת גומי טכנולוגיות
 • גשר אגד חיפה - 50 RAN FIP.
 • מחלפון מעלות - סמכים FIP - 50 RAN FIP.
 • מחלף עין תות חוצה ישראל - 80D תוצרת גומי טכנולוגיות
 • מחלף גרנד קניון מנהרות הכרמל - 80D תוצרת גומי טכנולוגיות
 • קריית הממשלה חיפה - סמכים
 • ייצור והרכבת תפרי התפשטות 80- 40 DB לגשרי רכבת ישראל
 • חניוני מת"מ חיפה
 • ייצור סמכים ותפרים סיסמיים לרעידות אדמה והתקנתם בקריית הממשלה חיפה
 • ייצור סמכים ותפרים סיסמיים לרעידות אדמה והתקנתם בבניין צים חיפה