טל' : 04-9838560 פקס: 04-9838561
gumi2000@013net.net www.gumitech.co.il
בדיקות איכות גומי במרכז הפלסטיקה והגומי בטכניון
מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל - הטכניון, חיפה.
 2.540.952 מחזורי מתיחה והרפיה, באורך של 500% מעל למידת המתיחה הנדרשת מהתפר (כ-20 מ"מ).
לאחר מתיחה ל-100 מ"מ ול-200 מ"מ - לא נצפו קרעים או סדקים.